Fat

Adjective forms: Gordo, Gorda, Gordos, Gordas