That

Adjective forms: Aquel, Aquella, Aquellos, Aquellas